Gesäll och Mästarbrev

Mästare
Ett Mästarbrev är ett unikt erkännande av dina yrkeskunskaper. Mästarbrevet blir din kvalitetsgaranti, ger kunden besked om din yrkeskompetens och är internationellt gångbart. För Mästarbrev krävs minst sex års erfarenhet inom yrket. Du måste vara verksam i yrket och uppfylla de av branschens fastställda normer. Mästarbreven regleras av lagen (SFS 1995:1255) och förordningen (SFS 1995: 1256).

Breven administreras av Gesäll- och Mästarbrevskansliet på Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Mer information och ansökan om Mästarbrev, Gesällbrev och kansliet hittar du på  Sveriges Hantverksråds hemsida.

 

Gesäll
Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan du i de flesta fall visa din kompetens genom ett gesällprov. Du får då ett Gesällbrev som bevis på att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. När du kvitterar ut ditt Gesällbrev får du också ett inplastat kort av typen ID-kort, som på fem språk berättar om din kompetens. Gesällbrevet ger dig större chans till ett bra arbete inom det yrke du valt, både i Sverige och utomlands. För att få Gesällbrev måste du ha genomfört den utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter får du avlägga ditt Gesällprov, enligt branschens fastställda krav.

Breven administreras av Gesäll- och Mästarbrevskansliet på Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Mer information och ansökan om Gesällbrev, Mästarbrev och kansliet hittar du på Sveriges Hantverksråds hemsida.

 

Kontakta oss
Stiftelsen Hantverk & Utbildning
Box 147
793 23 Leksand
0247-369 50
info@hantverk-utbildning.se

Vill du veta mer om våra utbildningar?
På Entreprenörskolan, Hantverkslärling och Leksands folkhögskola finns kurser och utbildningar inom Handel och Hantverk.
Läs mer...
Krisplan